Skip to content

Puurakentamisen valttikortti

Teollinen puurakentaminen vastaa rakennusalan laatu-, tuottavuus- ja ilmastohaasteisiin.

Teollisella puurakentamisella tarkoitetaan rakentamisen siirtämistä työmailta tehtaisiin. Puurakentaminen on kovassa nosteessa, mihin yksi iso syy on teollisen puurakentamisen kehitys: Puuelementtien tuottaminen onnistuu yhä nopeammin ja laadukkaammin. Teollisen puurakentamisen suosion ennustetaan jatkavan tulevaisuudessa kasvuaan, kun tietoisuus teollisen puurakentamisen mahdollisuuksista lisääntyy.

Tehokasta ja nopeaa rakentamista

Standardoitujen ratkaisujen kanssa rakentaminen nopeutuu ja tehostuu. Teollinen puurakentaminen tarkoittaa myös vähemmän työmaatoimituksia kevyen rakennusmateriaalin takia. Puu painaa vähemmän kuin betoni, jolloin yhdellä kuljetuskerralla voidaan toimittaa enemmän materiaalia työmaalle.

Parempaa laatua

Tehdasolosuhteissa laadunhallinta paranee: Hallittujen teollisten prosessien avulla laadun varmistaminen on helpompaa. Olosuhdehallinnalla, kuten puun sääsuojauksella, voidaan tuottaa tasalaatuisia, terveellisiä ja turvallisia puurakennuksia.

Kustannustehokas ratkaisu

Teollisella automaatiolla saadaan kustannushyötyjä tilaajalle: rakentamisen aikainen elinkaari on kolmasosa paikalla rakentamiseen verrattuna.


Kuva: Mikael Linden