FM-Haus Oy:lle on myönnetty Great Place To Work -sertifiointi. Tunnustus on osoitus siitä, että vähintään seitsemän kymmenestä yrityksen työntekijästä kokee työskentelevänsä hyvässä työpaikassa. Toimitusjohtaja Juhani Sjöman uskoo, että hyvä ja kannustava työilmapiiri on merkittävä osa yrityksen menestystä.

”Great Place To Work -kyselyyn osallistui 100 prosenttia yrityksemme työntekijöistä. Jo pelkästään se on osoitus työntekijöiden sitoutuneisuudesta. Haluamme olla hyvä työnantaja, mutta palvella myös asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Paras laatu syntyy, kun kaikki työntekijät puhaltavat yhteen hiileen.

Viimeiset viisi vuotta ovat olleet meille isojen muutosten aikaa. Olemme uudistaneet jollain tasolla lähes kaikki yrityksemme toiminnot ja ottaneet kärjeksi moduulirakentamisen. Tämä tunnustus on osoitus siitä, että olemme tehneet asioita oikein. Saamme kesäloman jälkeen kyselystä tehdyt tarkemmat raportit ja lähdemme parantamaan niissä esiin nousseita kehityskohteita. Seuraava tavoitteemme on olla kolmen vuoden päästä Suomen paras työpaikka.” – FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman