Skip to content

Kiertotalouden malliesimerkiksi

  FM-HAUS näyttää pohjoismaille esimerkkiä kestävien tilojen rakentamisessa

  Teknologian tutkimuskeskus (VTT) on nostanut tulevaisuuden tiloja valmistavan FM-Haus Oy:n rakennusalan kiertotalouden malliesimerkiksi Strategies and methods for implementing CE in construction activities in the Nordic countries – supporting cases -raportissa. Pohjoismaiden miniteriöneuvoston rahoittaman raportin avulla edistetään rakennusalan kiertotalousratkaisuiden lisäämistä pohjoismaissa.

  – Tutkimuksessa kartoitettiin esimerkkejä pohjoismaisista rakennusalan toimijoista, jotka toteuttavat kiertotalouden periaatteita aktiivisesti toiminnassaan. Raporttia tullaan hyödyntämään rakentamiseen liittyvän lainsäädännön kehittämisen pohjana, VTT:n senior scientist Margareta Wahlström kertoo.

  Hankkeessa tarkasteltiin yhteensä 115 kiertotalouden tukemiseen liittyvää ratkaisua, joista 14 nostettiin esille lopulliseen raporttiin. Tutkijoiden tavoitteena oli löytää malliesimerkeiksi yrityksiä, jotka ovat huomioineet kiertotalouden kokonaisvaltaisesti liiketoiminnassaan.

  – Kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrättämistä. FM-Hausin nopeasti valmistuvat ja muuntuvat tilaratkaisut ovat loistava esimerkki siitä, miten kiertotalous on huomioitu rakennuksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

  FM-Haus erottui tutkimuksessa myös kiertotalousratkaisuiden tuotteistamisesta käytäntöön.

  – FM-Hausin modulaarinen rakennustapa oli yksi harvoja esimerkkejä, jossa on viety kiertotaloutta kokonaisvaltaisesti edistäviä ratkaisuja markkinoille asti. Jos rakennukselle ei ole enää käyttöä, moduulit voidaan siirtää muualle ja hyödyntää uudelleen.

  Tavoitteena kertakäyttörakentamisen lopettaminen

  Tutkimuksessa laaditun raportin ja malliesimerkkien tavoitteena on myös lisätä rakennustoimijoiden tietoisuutta alalla kehitetyistä kiertotalousratkaisuista.

  – Rakennus- ja purkujätteet ovat EU:n suurin jätevirta, joten edistämällä rakennusalan kiertotalousajattelua meidän on mahdollista säästää luonnonvaroja ja energiaa sekä vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi, Wahlström sanoo.

  VTT:n hankkeeseen osallistuminen on luonnollinen jatkumo FM-Hausille, joka on tehnyt jo pitkään työtä kestävän rakentamisen edistämiseksi. Yksi FM-Hausin tavoitteista onkin lopettaa kertakäyttörakentaminen.

  – Olimme mukana ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä -puusta tukiohjelmassa, jossa selvitimme, miten puusta valmistettujen moduulirakennusten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä voidaan tehostaa entisestään, FM-Hausin projektipäällikkö Toni Sjöman sanoo.

  Kiertotalousajattelun lisäksi FM-Haus haluaa olla edistämässä ja lisäämässä myös puun käyttöä rakentamisessa.

  – Rakennamme puusta, sillä se on paras materiaali ekologisten, muuntojoustavien sekä terveellisten tilojen valmistamiseen, Sjöman kertoo.
  FM-Haus pääsi mukaan VTT:n hankkeeseen forssalaisen kiertotalouden konsulttiyrityksen Winto Better World Oy:n Riikka Kinnusen suosittelemana.

  Lisätietoja:
  FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman, puhelin 050 336 9114
  VTT:n senior scientist Margareta Wahlström, puhelin 040 584 7390

  Kuvamateriaalipyynnöt: kalle.lahtinen@fm-haus.fi
  www.fm-haus.fi
  www.facebook.com/fmhausoy
  https://www.linkedin.com/company/fm-haus-oy

  Valmista tilaa. Puusta. Hetkessä. Yhdessä.

  Me teemme valmista tilaa, jotta sinä voit toimia, tuottaa ja palvella sujuvasti. Ymmärrämme modernin yhteiskunnan haasteita ja hektisyyttä. Siksi me tarjoamme tilaa, joka valmistuu hetkessä ja laajenee, muuttuu ja siirtyy tarpeen mukaan. Me tarjoamme tilaa, joka voi olla tänään terveysasema ja huomenna kauppa.

  Me ymmärrämme, että meillä on vain yksi maapallo ja meidän kaikkien on pidettävä siitä huolta. Sen vuoksi haluamme olla mukana ratkaisemassa tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä haasteita ja luomassa parempaa huomista tuleville sukupolville. Siksi me teemme tilaa, joka on rakennettu puusta ja joka on taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta aidosti kestävä ratkaisu. Me rakennamme puusta, koska se on paras ja kestävin tapa tehdä viihtyisiä, terveellisiä ja hengittäviä tiloja nopeasti.