Skip to content

Puussa on tulevaisuus

Puu kasvattaa jatkuvasti suosiotaan julkisten kohteiden rakennusmateriaalina.

Olemme suunnitelleet, rakentaneet ja asentaneet kymmeniä julkisia kohteita.  Puun suosio rakennusmateriaalina jatkaa kasvuaan, sillä puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa on yksi ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman painopisteistä. Puun käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset, sillä siitä voi rakentaa kaikenkokoisia ja -muotoisia rakennuksia.

Vastaa valtion tavoitteita

Puurakentamisen edistäminen, tukeminen ja siihen ohjaaminen ovat osa suurempaa valtion ilmasto-ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on tehdä Suomesta täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Puurakentamisen ohjelma tarjoaa julkisille rakennuttajille tukea ja työkaluja kuten avustuksia, oppaita ja koulutuksia.

Muunneltavuus ja monipuolisuus

Puu sopii materiaaliksi monenlaisiin rakennuksiin. Puu on materiaalina monipuolinen ja muuntautuva.

Näyttäviä kokonaisuuksia

Puu taipuu näyttäviin arkkitehtuurisiin kokonaisuuksiin. Puurakennuksen akustiikka vaimentaa myös ääniä, minkä takia puuta suositaan esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa ja hoivakodeissa.

Kustannustehokas ratkaisu

Puurakennusten elinkaari on pitkä, minkä lisäksi puuhankkeen työmaavaihe on moduuli- ja elementtirakentamisen ansiosta lyhyempi ja työntekijöiden määrä työmaalla pienempi. Myös puun helpompi siirrettävyys tuo säästöjä.

Referenssejä

Päiväkoti, Nousiainen
Sisäilmaongelmainen päiväkoti vaihtui nopeasti terveelliseen moduulirakennukseen
    Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kemi
    Terveellinen tila sairaanhoitopiirin tarpeisiin.


      Kuva: Mikael Linden