“Me rakennamme puusta.”

Meillä on vain yksi maapallo, josta meidän on pidettävä yhdessä huolta.

Olemme Suomessa etuoikeutetussa asemassa, sillä meillä on erinomaiset edellytykset rakentaa tulevaisuutta, joka on yhtä aikaa sekä kestävä, vastuullinen että terveellinen. Materiaalin tuohon tulevaisuuteen saamme läheltä, suoraan kotimaisista metsistä.

FM-Hausella teemme asiakkaidemme kanssa tilaa, joka rakennetaan kokonaan puusta. Miksi puusta? Koska se on taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävin ratkaisu.

Valitsemalla puun, valitset vähähiilisyyden. Puu on ylivoimaisesti paras ja kestävin tapa tehdä viihtyisiä, terveellisiä ja hengittäviä tiloja nopeasti. Puunkäyttö rakennusmateriaalina tulee kasvavaan 2020-luvulla voimakkaasti, mikä tukee kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteita.

Lue tältä sivulta lisää kestävän kehityksen ja puurakentamisen vahvasta liitosta!

Puu ja kestävä kehitys

Kun tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, meidän on joka tapauksessa luovuttava uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä. Puu luokitellaan kestävän kehityksen mukaisiin materiaaleihin, sillä se on täysin uusiutuvaa ja kierrätettävää. Puu voidaan käyttää täysimääräisesti muun muassa rakentamiseen ja energiantuotantoon, jolloin mitään ei mene hukkaan.

Puumateriaalin tuottaminen vaatii vain vähän energiaa. Itse asiassa suurin osa tuotantoon tarvittavasta energiasta saadaan puusta itsestään, kuten sen puruista ja kuoresta. Yksi puun eduista on myös sen keveys. Kevyt materiaali ei tarvitse alleen yhtä massiivisia perustuksia, kuin vaikka betonitalo. Tämä pienentää edelleen puurakennuksen hiilijalanjälkeä ja siten ympäristörasitteita.

Saatavilla oleva materiaali kasvaa ja kukoistaa

Vaikka puun käyttö Suomessa lisääntyy, niin metsämme kasvavat uutta puuta hakkuita nopeammin! Materiaalin liikakäytöstä ei siis ole vaaraa. Vielä 1960-luvulla metsämme kasvoivat alle 60 kuutiota, kun vuonna 2018 ne kasvoivat jo 107 kuutiota. Tästä on kiittäminen kasvanutta metsän käyttöä, hoitoa ja oikea-aikaista kaatoa.

Kun metsiä hoidetaan ja kaadetaan oikein, ne kasvavat ja kukoistavat koko ajan paremmin. Siksi puurakentaminen ja metsien viisas käyttö ovat kannattava teko ympäristön kannalta. Mitä enemmän rakennamme puusta, sitä enemmän vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja energian käyttöä.

Puurakentamisen hyödyt

Sopii lähes kaikkeen
Puu on materiaalina monipuolinen ja se sopii täydellisesti rakentamiseen. Puuta on helppo työstää – se on yhtäaikaisesti pehmeä, kova, kestävä ja luja. Se myös eristää hyvin ääntä sekä toimii erinomaisesti lämmöneristeenä. Puu myös hengittää, jolloin se on erinomainen vaihtoehto kosteushallittuun rakentamiseen.

100% uusiutuva
Puu on ainoa 100 prosenttisesti uusiutuva rakennusmateriaali. Samalla puun teollisen tuotannon vaatima energiamäärä on vain pieni osa vastaavasta betonin tuotannon kulutuksesta. Puusta rakennetut tilat aiheuttavatkin koko elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän ympäristöhaittoja kuin vastaavat betonista, tiilestä tai teräksestä rakennetut talot.

Kotimaista laatua
Suomen metsät kasvavat vajaassa 10 tunnissa yhtä paljon puuta kuin koko vuotuisen asuntotuotantomme rakentamiseen tarvittaisiin materiaalia. Kotimainen puurakentaminen on siis kestävällä pohjalla, ja myös tästä syystä puu on meidän ja asiakkaidemme valinta. Käyttämämme puu tulee kotimaiselta Metsäwood Oy:ltä, jonne raaka-aineet saapuvat suoraan suomalaisilta metsänomistajilta. Kun rakennusmateriaali tulee läheltä, se myös vähentää kuljettamisesta aiheutuvia päästöjä.

Ei hävikkiä
Puutuotannossa syntyvä hävikki saadaan hyödynnettyä tehtaallamme hakettamalla ja käyttämällä materiaali energiantuotannossa. Neulaiset ja käsitellyt puut kierrätämme yhteistyössä paikallisen ympäristöalan toimijan kanssa. Mitään ei mene hukkaan.

Kestävä kehitys puurakentamisella

Biotalouden edistäminen
Kotimainen metsätuotanto on koko biotaloutemme perusta. Biotaloudella tarkoitetaan toimintaa, joka tuottaa, jalostaa tai käyttää uusiutuvia luonnonvaroja. Koska kotimaista puuta on saatavilla enemmän kuin edes tällä hetkellä tarvitsemme, on sen käytön lisääminen myös helpoin tapa edistää biotaloutta kotimaassa. Puurakentaminen tukee suoraan suomalaisia metsänomistajia sekä kotimaista tuotantoa ja työtä biotalouden parissa.

Alhaisempi hiilijalanjälki
Suosimalla puuta, vähennät rakentamisen hiilijalanjälkeä. Puun elinkaari aina rakennusmateriaalin valmistuksesta sen käyttöön ja lopulta kierrätykseen, on äärimmäisen vähähiilinen verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Puu sitoo itseensä hiiltä, joka säilyy sen rakenteissa pitkään. Näin ollen puunkäytön lisääminen rakentamisessa laskee koko rakennusalan epäedullisia ympäristövaikutuksia.

Energia- ja ilmastotalkoot
Suomen tavoitteena on alentaa hiilijalanjälkeään kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Puurakentaminen on tunnistettu valtion tasolle merkittäväksi kehityssuunnaksi, joka tullaan jalkauttamaan voimakkaasti 2020-luvun aikana. Puunkäyttöä tullaan tukemaan ja edistämään merkittävin kansallisin keinoin, kuten panostamalla alan koulutukseen sekä kehittämällä sitä tukevia säädöksiä ja rakentamismääräyksiä.

Miksi me rakennamme puusta?

Monipuolinen materiaali

Puu on materiaalina monipuolinen ja se sopii täydellisesti rakentamiseen. Puuta on helppo työstää – se on yhtäaikaisesti pehmeä, kova, kestävä ja luja. Se myös eristää hyvin ääntä ja se on hyvä lämmöneriste. Puu myös hengittää, jolloin se on erinomainen vaihtoehto kosteushallittuun rakentamiseen.

Kestävä ja hengittävä

Puu on ainoa 100 prosenttisesti uusiutuva rakennusmateriaali. Puurakentamisen puolesta puhuu myös sen energiaystävällisyys, sillä puun teollisen tuotannon vaatima energiamäärä on vain pieni osa vastaavasta betonin tuotannon kulutuksesta. Puusta rakennetut tilat aiheuttavatkin koko elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän ympäristöhaittoja kuin vastaavat betonista, tiilestä tai teräksestä rakennetut talot.

Suomalaista laatua

Tiesitkö, että Suomen metsät kasvavat vajaassa 10 tunnissa yhtä paljon puuta kuin koko vuotuisen asuntotuotantomme rakentamiseen tarvittaisiin? Kotimainen puurakentaminen on siis kestävällä pohjalla ja myös tästä syystä puu on meidän valintamme. Käyttämämme kertopuu tulee Metsäwood Oy:ltä, joka puolestaan saa raaka-aineensa suomalaisilta metsänomistajilta. Kun rakennusmateriaali tulee läheltä, se myös vähentää kuljettamisesta aiheutuvia päästöjä.

Hyöty irti hävikistä

Tuotannossa syntyvä hävikki saadaan hyödynnettyä tehtaallamme hakettamalla ja käyttämällä ne energiantuotannossa. Naulaiset ja käsitellyt puut kierrätämme yhteistyössä paikallisen ympäristöalan toimijan kanssa.

Irti kertakäyttöisyydestä

Moduulirakentaminen vastaa erinomaisesti modernin, hektisen yhteiskunnan tarpeisiin: saada kestäviä, heti käyttövalmiita rakennusratkaisuja. Samalla rakennusten terveellisyyteen ja ennen muuta hiilijalanjälkeen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Puulla on tutkimuksissa todettu olevan monia fysiologisia sekä psykologisia terveysvaikutuksia. Puurakennuksessa on tasainen huoneilman kosteus, antibakteerisena materiaalina se ehkäisee haitallisten mikrobien kasvua ja akustiikka on miellyttävä.

Ekologisuus ja kierrätettävyys ovat puun vahvuuksia. Se varastoi hiiltä koko elinkaarensa ajan. Lisäksi se on uusiutuva raaka-aine toisin kuin santa.

Myös rakentamisesta aiheutuvat päästöt ovat vain murto-osan teräs- ja betonirakentamisen päästöistä. Jokinen muistuttaa FM-Hausin olevan jo nyt hiilineutraalirakentaja, vaikka erityisiä toimenpiteitä ei sen eteen ole vielä tehtykään.

”Puurakentaminen tukee Suomen ilmastotavoitteita olla hiilineutraali vuonna 2035. Etenkin julkisessa rakentamisessa puurakentamisen osuus kasvaa. Monien kuntien kaavamääräyksissä edellytetään puutalokortteleiden rakentamista. Näin muun muassa Turussa ja Tampereella”, Jokinen muistuttaa.

FM-Hausin missiona on kertakäyttörakentamisen lopettaminen, ja siihen muuntojoustavat, puusta rakennetut ovat käypä ratkaisu. Nyt eristeenä käytetään kierrätyslasista tehtyä lasivillaa, mutta se korvattaneen lähitulevaisuudessa ekologisemmalla vaihtoehdolla. Pintakäsittelyssä vältetään kemikaaleja ja suositaan luonnonmukaisia aineita.

“Puu on uusiutuva luonnonvara.”

Moduulien lisäksi rakennamme puusta Mestarihalleja.
Voit ottaa meihin yhteyttä moduulien ja hallien osalta
myynti@fm-haus.fi tai puh. (+358) 3 424 9100

Yhteistyössä logot