Skip to content

Lisäresursseja tuotantoon EU:n tukemana

    Olemme viimeisen puolentoista vuoden aikana kehittäneet ja modernisoineet moduulituotannossamme käytettävien osakomponenttien tuotantoa.

    Olemme viimeisen puolentoista vuoden aikana kehittäneet ja modernisoineet moduulituotannossamme käytettävien osakomponenttien tuotantoa. Tämä on mahdollistanut meille kokonaisten moduulien valmistamisen lisäksi myös pelkkien moduulien osakomponenttien valmistuksen ja myymisen. Toteutetuilla tuotannon muutoksilla ja kehittämistoimenpiteillä, olemme keventäneet tuotannon työntekijöiden työtaakkaa, parantaneet työympäristömme turvallisuutta, tasa-arvoistaneet työskentelyä, sekä edistäneet toiminnassamme kestävää kehitystä. Tuotannon kehittämistoimenpiteisiin ja modernisointiin olemme vastaanottaneet rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).

    Rahoituksen tuella hankituilla koneilla ja automatisoinnilla, työn fyysinen kuormittavuus pienenee, kun hankitut koneet suorittavat raskaimmat työvaiheet. Näin ollen toimintaympäristö ei ole sukupuolisidonnainen, vaan työtehtäviä pystytään tarjoamaan tuotannon tiimeissä entistä tasa-arvoisemmin sekä miehille että naisille. Jaettaessa työtehtäviä monipuolisemmin suuremmalle määrälle työntekijöitä, pystymme varmistamaan työntekijöillemme motivoivan ja mielekkään työn, joka vaikuttaa edelleen positiivisesti työhyvinvointiin.

    Modernisoinnilla ja automatisoinnilla saadaan merkittäviä vaikutuksia myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankkeen ansiosta voimme parantaa tuotteiden kierrätettävyyttä ja rakennusten uudelleenkäytettävyyttä. Kehitystyön ansiosta voimme valmistaa tuotteista hiilinegatiivisa, jolloin tuottamamme rakennukset ja niiden osat sitovat itseensä enemmän hiiltä, kuin mitä niiden valmistaminen tuottaa. Hankkeen myötä, voimme lisätä merkittävästi puun käyttöä toimittamiemme rakennusten materiaalina ja näin ollen rakennusten uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys paranevat. Tämä taas osaltaan pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.

    Hankkeen rahoitus tulee Euroopan unionin rakennerahastoista, joista tuki jaetaan edelleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta. FM-Hausin hankkeen ”Puuelementtituotannon uudelleen järjestely ja jatkokehitys” rahoitus on toteutettu Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020-ohjelman alla. Pääset tutustumaan hankkeen kuvaukseen tarkemmin täältä.