Skip to content

Kourulan päiväkodin lapset vauhdilla uusiin terveellisiin tiloihin

  Lappeenrannan kaupunki pienentää hiilijalanjälkeään FM-Hausin tilaratkaisulla

  Lappeenrannassa vietettiin syyskuun alussa Kourulan päiväkodin avajaisia. Uuden puurakenteisen päiväkodin on valmistanut tulevaisuuden tilaratkaisuja tarjoava FM-Haus Oy.

  – Lappeenrannan varhaiskasvatus toi alkuvuodesta esiin tarpeen saada lisää päivähoitopaikkoja syksyksi 2020, eli varsin ripeällä aikataululla. FM-Hausin nopeasti rakentuva puumoduulirakennus vastasi tähän tarpeeseen loistavasti, Lappeenrannan toimitilajohtaja Katri Tolvanen sanoo.

  Uuden päiväkotirakennuksen moduulit on valmistettu kuivissa ja lämpimissä tiloissa FM-Hausin tuotantotiloissa Jokioisilla, mistä ne kuljettiin Lappeenrantaan kasausta varten.

  – Esivalmistetut moduulit eivät altistuneet sateille edes kuljetuksessa, sillä ne suojattiin kutistemuoveilla siirron ajaksi. Tämä ratkaisu pienentää kosteusriskien mahdollisuutta huomattavasti, FM-Hausin operatiivinen johtaja Maria Jokinen kertoo.

  Kosteushallitulla rakentamisella Lappeenrannan kaupunki haluaa varmistaa, että lapset ja päiväkodin työntekijät voivat jatkossa nauttia terveellisistä ja turvallisista tiloista.

  – Vanhassa päiväkotirakennuksessa oli sisäilmaan liittyviä ongelmia, minkä vuoksi osa lapsista on ollut väliaikaisesti väistötiloissa. Nyt kaikki päiväkotiryhmät ovat taas saman katon alla, Tolvanen kertoo.

  Tavoitteena lisätä puurakentamista

  Kourulan uusi puusta rakennettu päiväkoti tukee myös Lappeenrannan kaupungin tavoitetta hiilijalanjäljen pienentämisestä.

  – Haluamme olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Puurakentaminen auttaa meitä tämän tavoitteen saavuttamisessa, Tolvanen kertoo.
  FM-Hausin muuntojoustavat tilat mahdollistavat myös nopean reagoimisen väestörakenteen muutokseen.

  – Lappeenranta on yliopistokaupunki, joka osaltaan tekee kaupungista kiinnostavan paikan asua. Nopeasti rakentuvien ja muuntuvien tilaratkaisuiden avulla pystymme varmistamaan palveluiden oikeantasoisen tarjonnan kaupungin muuttuvalle asukasmäärälle.
  Uusi päiväkotirakennus toteutettiin kokonaisvastuu-urakkana, eli FM-Haus vastasi kaikesta rakentamiseen liittyvästä aina maanrakennustöistä suunnitteluun ja asentamiseen.

  – Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin edustajien kanssa. Näin varmistettiin, että tila tukee aidosti päiväkodin tarpeita ja toimintaa, Jokinen kertoo.
  FM-Haus piti meidät aktiivisesti ajan tasalla projektin edistymisestä ja toivomme, että he jatkossakin osallistuvat kaupungin tarjouskilpailuihin, Tolvanen sanoo.

  Lisätietoja: FM-Haus Oy:n
  avainasiakaspäällikkö Erge Reinvald, puhelin 044 752 5478