Skip to content

Kourulan päiväkoti, Lappeenranta

Lappeenrannan varhaiskasvatuksella oli tarve lisätä päivähoitopaikkoja saman vuoden syksyksi

Uusien päiväkotien ja koulujen rakentaminen on kunnille iso investointi ja vaatii tarkkaa päätöksentekoa. FM-Haus toimitti Kourulaan uudenlaisen päiväkodin. Sen voi siirtää, sen käyttötarkoitusta voi muuttaa. 

Tulokset osoittivat selvästi sisäilmaongelman, joihin oli Kuntamaailmaan tekee tuloaan uusi rakentamisen trendi, jossa suositaan muunneltavia ja siirrettäviä rakennuksia. Muunneltavuus ja siirrettävyys helpottaa rakennuspäätösten tekemistä kunnissa, joissa uuden päiväkodin tarve voi olla lyhytaikainen tai tarve ilmenee pikaisesti (esimerkiksi kasvukunnat).

Monissa kunnissa väestöennusteiden tulkitseminen on haastavaa. Päiväkotia tarvitaan nyt, mutta entä 15 tai 20 vuoden kuluttua? FM-Haus pystyy tarjoamaan rakennuksia, jotka ovat siirrettävissä ja muunnettavissa muihin käyttötarkoituksiin myöhemmin.

FM-Hausin toimittamat moduulirakennukset valmistetaan suomalaisesta puusta. Puu on ekologisin, terveellisin ja monipuolisin rakennusmateriaali, mitä tarjolla on. Se on samanaikaisesti pehmeä, kova, kestävä ja luja. Se hengittää ja auttaa tilojen kosteuden hallinnassa. Se myös eristää hyvin ääntä ja lämpöä.

FM-Haus on itse matkalla hiilineutraaliksi toimijaksi ja haluamme kehittää sekä materiaaleja että prosesseja entistä kestävämmiksi. FM-Haus on valinnut puun rakennusmateriaaliksi siksi, että uusiutuvana luonnonvarana se on ekologisin vaihtoehto. FM-Haus käyttää puun täysimääräisesti hyväksi rakentamiseen ja sen prosesseihin, joten hukkapuuta ei synny.

FM-Haus on osallistunut ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä -puusta tukiohjelmaan, jossa selvitettiin, miten puisten moduulirakennusten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä voidaan tehostaa entisestään.

Puisten moduulirakennusten monikäyttöisyydestä alkaa hiljalleen kertyä kokemusta, kun ensimmäisenä käyttöönotettujen rakennusten paikkaa tai käyttötarkoitusta muutetaan.

FM-Haus näkee, että kertakäyttörakentamisen aika alkaa olla ohi. Maailma ansaitsee tärkeitä innovaatioita, joiden avulla kaikesta, myös rakentamisesta, saadaan entistä ympäristöystävällisempää.