Skip to content

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kemi

Terveellinen tila sairaanhoitopiirin tarpeisiin.

Nopeus on valttia niin terveydenhuollossa kuin rakentamisessa. Kun Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä tuli äkillinen tarve uudelle väistötilalle, ratkaisuksi valittiin FM-Hausin toimittama heti käyttövalmis rakennus.

– Tarve väistötilalle oli suuri, sillä työntekijät eri puolille Kemin kaupunkia sijoitetuissa psykiatrian yksiköissä kärsivät sisäilmaongelmista. Uusi pysyvämpi psykiatrian tila on jo suunnitteilla, mutta iso rakennusprojekti vie aikaa, Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Juhani Isoherranen sanoo.

Sisäilmaongelmien takia uuden väistötilan kilpailutuksessa painotettiin kokonaiskustannusten lisäksi rakennuksen laatua.

– FM-Hausin tila on terveellinen vaihtoehto, sillä rakenteet eivät altistu säälle missään vaiheessa. Moduulit rakennetaan lämpimässä tehtaassa ja ne kuljetettiin työmaalle suojattuna.

Isoherrasen mukaan työntekijät ovat voineet paremmin uusissa tiloissa. Väliaikaistila on saanut kehuja myös viihtyvyydestään.

– Jos ei tiedä, että kyseessä on yhdeksästä moduulista rakennettu kokonaisuus, ei sitä pysty päältäpäin päättelemään. Rakennuksessa on toimiva pohjaratkaisu ja hyvä äänieristys. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tiloissa käydään usein luottamuksellisia keskusteluja.

Uuden rakennuksen ansiosta eri psykiatrian yksiköt pystyvät tekemään nyt aiempaa enemmän yhteistyötä. Moduulirakennuksessa toimivat lasten- nuoriso- ja yleissairaalan psykiatrian poliklinikat, A-klinikka sekä osa hallinnosta.

– Yksiköt oli tarkoitus yhdistää uuden psykiatrian tilan valmistuttua, mutta sisätilaongelmien takia meidän piti toimia suunniteltua nopeammin. Kilpailutimme urakan kesällä ja vaatimuksena oli, että väistötila on valmis lokakuun ensimmäisenä päivänä, Isoherranen kertoo.

Tarjouksien vertailu ja sopivan toimittajan valinta veivät oman aikansa, minkä jälkeen FM-Hausille jäi alle kolme kuukautta aikaa tilan toimittamiseen. Tiukasta aikataulusta huolimatta Mestarimoduuleista valmistettu väistötila kohosi ajallaan.

– FM-Haus toteutti väistötilan avaimet käteen periaatteella. Meillä ei ollut kilpailutusvaiheessa valmista pohjapiirustusta, vaan teimme listauksen tarvitsemistamme tiloista. FM-Haus laati toiveidemme perusteella tarvittavat suunnitelmat, valmisti moduulit sekä hoiti rakennuksen pystyttämisen. Yhteistyö sujui hyvin ja meille jäi vain rakennusluvasta, pohjarakenteista, liittymistä sekä muutosta huolehtiminen, Isoherranen sanoo.