Skip to content

Päiväkoti, Nousiainen

Sisäilmaongelmainen päiväkoti vaihtui nopeasti terveelliseen moduulirakennukseen

Kun Nousiaisen kunnan päiväkodissa käyttäjät alkoivat oireilla, tiloihin päätettiin tehdä kattava sisäilmatutkimus. 

Tulokset osoittivat selvästi sisäilmaongelman, joihin oli reagoitava nopeasti. Päiväkotilapset ja työntekijät siirrettiin väliaikaisiin tiloihin tyhjänä olleisiin koululuokkiin ja muihin hajanaisiin tiloihin yhden lukukauden ajaksi. Sen aikana oli toteuttava nopeasti uusi terveellinen tila, joka toimisi kiireellisestä aikataulusta huolimatta myös pitkäaikaisena ratkaisuna päiväkotilaisille. 

Sopiva ratkaisu löytyi puurakenteisesta moduulirakennuksesta, joka nousi pystyyn vain neljässä kuukaudessa FM-Hausin toimesta.  Nousiaisen kunnan tekninen johtaja Jarmo Rauvola tiesi, että sopiva ratkaisu oli löydettävä pian ja toteutuksen olisi oltava ripeää. Hän aloitti kattavan kartoitustyön ennen kilpailutusprosessin käynnistymistä ja päätyi nopeasti moduulirakentamisen kannalle.

– Minulla oli aiempia kokemuksia lähinnä vain työmaaparakeista. Moduulien käytöstä opetustiloissa tai FM-Hausesta yrityksenä minulla ei ollut aiempaa kokemusta. Siksi tein alkuun hyvinkin kattavaa kartoitustyötä vaihtoehdoista ja palveluntarjoajista, Rauvola muistelee.

Varsinainen kilpailutus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Budjetti ja kriteerit tarjouspyynnössä olivat tarkat. Lopulta voittajaksi selviytyi FM-Haus, josta Rauvolalle oli tullut vakuuttava kuva jo alkuvaiheessa.

– Hinta oli ratkaiseva, mutta ehdottoman tärkeää oli myös, että toteuttajalla oli aiempaa kokemusta nimenomaan tällaisen tarpeen ratkaisemisesta ja hyviä näyttöjä. Kokemusta piti olla, sillä mitään kokeiluja emme halunneet lähteä tekemään, Rauvola painottaa.

Rauvolan mukaan päiväkodille haluttiin löytää kevyemmin ja nopeammin rakennettava vaihtoehto kuin perinteisellä rakennustavalla toteutettuna. Tilan haluttiin myös olevan tarvittaessa siirreltävä sekä sen tuli tarjota erinomaiset mahdollisuudet laajennuksille.

– Saimme FM-Hausilta juuri sellaisen harjakattoisen vaihtoehdon, jota olemme voineet itse laajentaa jälkikäteen lisäsiivellä. Katon kaltevuus tehtiin siis suoraan omaan jatko-osaamme sopivaksi, joka meiltä löytyi jo valmiina. Kaikilta palveluntarjoajilta vastaavanlaista vaihtoehtoa ei ollut edes saatavilla. Olen kiitollinen, että kaikki tarpeemme otettiin huomioon ja pystyttiin toteuttamaan, Rauvola kertoo.

Aktiivinen yhteydenpito sekä rakennusprosessin avoimuus olivat Rauvolan mukaan tärkeitä projektin aikana. Monia yksityiskohtia viilattiin nopeasti matkan varrella. Luotettavuutta toi myös FM-Hausin rakennustakuu, jos jotain korjattavaa ilmenisi vielä pystytyksen jälkeenkin.

– FM-Hausilla oli jo alkuvaiheessa hyvin positiivinen suhtautuminen kaikkiin tarpeisiimme. Kanssakäyminen on ollut niin helppoa kuin voi olla. He ovat myös hyvin perusteellisia avaamaan, millaisia heidän tuotteensa ja rakennusprosessinsa ovat. Tässä on itsekin oppinut hyvin paljon, eikä mitään ole jäänyt epäselväksi.

Rauvola uskoo, että moduulirakentaminen on tulevaisuuden juttu, johon panostetaan tulevaisuudessa myös kuntapuolella enemmän. 

– Kun sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen päiväkodin väki pääsi muuttamaan omiin terveellisiin tiloihin vain neljä kuukautta myöhemmin, ei voi olla kuin tyytyväinen.

– Kukaan ei kärsi epämääräisestä yskästä tai hengenahdistuksesta, mikä tärkeintä. Niin työntekijöiltä, kuntalaisilta kuin luottamushenkilöiltä on tullut positiivista palautetta. Myös moduulirakennuksen ulkonäköä ja viihtyvyyttä on kehuttu, vaikka perinteisesti ne saatetaan ensin mieltää kolkoiksi väliaikaratkaisuiksi. Kyllä meillä on tässä pitkäaikainen hyvä tila, Jarmo kehuu.

Nopeasta toimituksesta vaikuttunut Rauvola kertoo olevansa valmis käyttämään FM-Hausen palveluita uudelleenkin sekä suosittelemaan kyseisiä tilaratkaisuja myös muille.

–FM-Hausen tilaratkaisut sopivat varmasti moneen tarpeeseen: kouluiksi, päiväkodeiksi, liikuntasaleiksi tai vaikka kunnan virastotiloiksi, Rauvola arvelee.